3:10 Vlak do Yumy - pošetka

3:10 Vlak do Yumy - pošetka

Ben Wade (Russell Crowe) je asi najhľadanejší zločinec divokého západu, ktorý má na svedomí už viac ako 20 prepadnutí. Dan Evans (Christian Bale) je chudobný rančer, ktorý má jednu nohu drevenú, dlhy ktoré nemôže splatiť a navyše chcú cez jeho pozemok postaviť železnicu. Stretnú sa pri Wadeovom poslednom prepade, ktorého je Dan svedkom. Keď Wadea chytia, Dan sa rozhodne, že ho bude sprevádzať spolu s niekoľkými ďalšími mužmi do mesta Contention, odkiaľ 15:10 odchádza vlak do väzenia Yuma. Nebude to však jednoduchá cesta
, keďže sú im za pätami Wadeovi kumpáni, rozhodnutí ho za každú cenu
oslobodiť. Film je remakeom 50 rokov starého rovnomenného filmu s Glennom Fordom a Van
Heflinom.

Movie library